foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Zarząd Pomorskiego Okręgowego Związku Pływackiego (kadencja 2016-2020)

Prezes Jarosław Chrościelewski
V-ce Prezes ds. organizacyjnych Piotr Filipczuk
V-ce Prezes ds. sportowych Piotr Rząsa
Skarbnik Wiesława Hryniewicz
Sekretarz Monika Matylla
Członkowie Zarządu:
    Iwona Ciecholewska
    Przemysław Czoków
    Dariusz Gromulski
    Jakub Mańczak
    Piotr Maziewski
    Arkadiusz Zalewski

 

Komisja rewizyjna

Przewodniczący Piotr Makar
Sekretarz Joanna Bartosiewicz
Członek Miłosz Stachowicz 

 

Statut Pomorskiego Okręgowego Związku Pływackiego

Klauzula informacyjna POZP

Regulamin dyscyplinarny Pomorskiego Okręgowego Związku Pływackiego

Uchwały Pomorskiego Okręgowego Związku Pływackiego