Uchwały Zarządu POZP

Pomorski Okręgowy Związek Pływacki zawiadamia, iż na posiedzeniu w dniu 28.07.2016 Zarząd POZP podjął następujące uchwały:

1. Uchwała nr 61/2016 - o rozwiązaniu Zespołu ds. Budowy Pływalni 50m POZP i wygaśnięciu funkcji jego Przewodniczącego w osobie Pana Feliksa Jaśkiewicza;

2. Uchwała nr 62/2016 - o cofnięciu wszelkich pełnomocnictw udzielonych przez Pomorski Okręgowy Związek Pływacki Panu Feliksowi Jaśkiewiczowi;

3. Uchwały wchodzą w życie z dniem podjęcia.

Informacja dla klubów startujących w ligach województwa pomorskiego

W związku z wprowadzeniem przez PZP dodatkowych wymogów, aby zawodnik mógł uzyskać status AKTYWNY w SEL, Zarząd POZP warunkowo dopuszcza do pierwszych rund Ligi Wojewódzkiej kluby, które nie zdążyły jeszcze tych wymogów spełnić. Jednakże niezbędnym warunkiem dopuszczenia do startu w tych zawodach są ważne badania lekarskie zawodników. Zobowiązuje się kluby do uzupełnienia w/ w braków w terminie do końca lutego.

Licencje

Warunki uzyskania licencji dla klubu opisane zostały na stronie Polskiego Związku Pływackiego pod adresem http://polswim.pl/uwaga-licencje-klubowe-i-trenerskie.

W celu rejestracji klubu w Pomorskim Okręgowym Związku Pływackim poza w/w warunkami wymagane jest dostarczenie informacji dotyczącej numeru NIP i REGON.

Strona 1 z 2

H2OShop.pl